Sơn thể thao

Sơn 2 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Sơn 2 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T11

65.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt CUSHION cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn MIXSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 2 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền xi măng

Sơn 2 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MQ-M11

69.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt CUSHION cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn MIXSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 2 lớp sân tennis cao su chống nứt POLYURETHANE TOPSPORTS nền nhựa

Sơn 2 lớp sân tennis cao su chống nứt POLYURETHANE TOPSPORTS nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T01

75.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su Chống Nứt POLYURETHANE chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp.
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPSPORTS trên nền ciment

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPSPORTS trên nền ciment

Mã sản phẩm: MQ-T02

79.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt POLYURETHANE cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp.
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền nhựa

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T10

80.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su POLYURETHANHE chuyên dùng từ sơn TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp.
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền xi măng

Sơn 2 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MQ-T11

84.000đ

2 lớp Sơn có cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su Chống Nứt POLYURETHANE chuyên dùng từ sơn TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-M12

93.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su chuyên dùng từ sơn CUSHION MIXSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên ciment

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên ciment

Mã sản phẩm: MQ-M14

98.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Sơn 3 lớp có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T03

103.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su chống nứt, giảm chấn POLYURETHANE chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS chống nứt, giảm chấn trên nền ciment

Sơn 3 lớp có Cao Su POLYURETHANE TOPSPORTS chống nứt, giảm chấn trên nền ciment

Mã sản phẩm: MQ-T04

108.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt POLYURETHANE cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn Cao Su chống nứt, giảm chấn TOPTENNIS trên nền nhựa

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn Cao Su chống nứt, giảm chấn TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T12

113.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su polyurethane chuyên dùng từ sơn TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt, giảm chấn TOPTENNIS trên nền ciment

Sơn 3 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt, giảm chấn TOPTENNIS trên nền ciment

Mã sản phẩm: MQ-T14

118.000đ

3 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su POLYURETHANE chuyên dùng từ sơn TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp sân tennis với Cao Su Chống Nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Sơn 4 lớp sân tennis với Cao Su Chống Nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-M15

121.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn Cushion Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên xi măng

Sơn 4 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên xi măng

Mã sản phẩm: MQ-M16

126.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn Cushion Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp có Cao Su chống nứt cao cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Sơn 4 lớp có Cao Su chống nứt cao cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T05

131.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt POLYURETHANHE cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp có Cao Su chống nứt cao cấp POLYURETHANHE TOPSPORTS trên ciment

Sơn 4 lớp có Cao Su chống nứt cao cấp POLYURETHANHE TOPSPORTS trên ciment

Mã sản phẩm: MQ-T06

136.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt, giảm chấn cao cấp cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn POLYURETHANE TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp sân tennis có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPTENNIS trên nền nhựa

Sơn 4 lớp sân tennis có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T15

141.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt, giảm chấn cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn POLYURETHANHE TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 4 lớp sân tennis Có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPTENNIS trên ciment

Sơn 4 lớp sân tennis Có Cao Su chống nứt POLYURETHANHE TOPTENNIS trên ciment

Mã sản phẩm: MQ-T16

146.000đ

4 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn POLYURETHANE TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn

Sơn 5 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Sơn 5 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-M17

149.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn Cushion Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 5 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền xi măng

Sơn 5 lớp sân tennis với Sơn cao su chống nứt CUSHION MIXSPORTS trên nền xi măng

Mã sản phẩm: MQ-M18

154.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn Cushion Mixsports. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 5 lớp có Cao Su Chống Nứt Cao Cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Sơn 5 lớp có Cao Su Chống Nứt Cao Cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T07

159.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su Chống Nứt, Giảm Chấn POLYURETHANE TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 5 lớp có Cao Su Chống Nứt Cao Cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên ciment

Sơn 5 lớp có Cao Su Chống Nứt Cao Cấp POLYURETHANE TOPSPORTS trên ciment

Mã sản phẩm: MQ-T08

164.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su Chống Nứt và Giảm Chấn POLYURETHANE TOPSPORTS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 5 lớp sân tennis có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền nhựa

Sơn 5 lớp sân tennis có Cao Su chống nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên nền nhựa

Mã sản phẩm: MQ-T17

171.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp Cao Su Chống Nứt và Giảm Chấn POLYURETHANE TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn 5 lớp sân tennis có Cao Su Chống Nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên ciment

Sơn 5 lớp sân tennis có Cao Su Chống Nứt POLYURETHANE TOPTENNIS trên ciment

Mã sản phẩm: MQ-T18

174.000đ

5 lớp Sơn cao su chống nứt cho sân tennis trong đó có những lớp cao su chuyên dùng từ sơn TOPTENNIS. Những lớp sơn này được phổ biến rất rộng rãi ở Việt Nam và được ưa chuộng nhất giá cả phù hợp và
- Chống nứt mặt nhựa vào thời tiết nóng như Việt Nam
- Cho độ dày chuẩn khi va chạm bóng
- Nhiều màu sắc lựa chọn
- Có bảng màu và mẫu thực tế

Sơn sàn Epoxy Resin trong suốt

Lắp đặt mái che cho sân tennis giá rẻ, kinh tế với thiết kế bằng tole và xung quanh được thiết kế bằng bạt tennis chuyên dùng để cho ánh sáng vào trong sân tennis.

Sơn sàn Polyurethane MF chịu nhiệt cao

Mái che sân tennis được lớp hoàn toàn bằng bạt Mỹ Mermet Outdoor tennis, không ồn khi trời mưa, cho không khí thoáng mát bên dưới. Hoàn toàn phù hợp với các môn chơi thể thao, tennis, bóng rổ, chuyền, cầu lông.
Slide background

DỊCH VỤ & SỬA CHỮA

Sơn epoxy gốc nước

Mái che cho vận động viên nghỉ ngơ, thư giãnlà một trong những sản phẩm chính của chúng tôi. Với mái được lợp bằng bạt từ Châu Âu cho sự nhẹ nhàng, sang trọng và bảo hành 4 năm.